Dienst Witte Donderdag

28 maart 2024
19:30
Vermaning Krommenie
Kok Klever en Margarithe Veen gaat voor
Dienst Witte Donderdag

met Avondmaal

In deze dienst staan we stil bij de dienstbaarheid en liefde die is gedeeld door Jezus om iedereen in de kring mee te laten delen. We bezinnen ons op dienstbaarheid in een wereld waarin eigenbelang in het vaandel staat; we bezinnen op ons liefde in een wereld waarin wij iedere dag opgeschrikt worden door geweld. We delen in de kring van het brood des levens met iedereen die daarin wil delen. Welkom.

De foto is een deel uit het schilderij van Sieger Köder, ‘de werken van barmhartigheid’