Predikanten

Onze twee gemeenten werken samen op het gebied van pastoraat, diensten en activiteiten voor onze gemeentes en in de samenleving.
Er is momenteel één predikant aangesteld: 

Margarithe Veen
m.veen@doopsgezindzaanstreek.nl 
06 518 52 207
In de regel werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag