Krommenie

De doopsgezinden in Krommenie zijn een ondogmatische christelijke geloofsgemeenschap. Ondogmatisch, dat wil zeggen: we lezen de bijbel op een open en kritische wijze. Christelijk: het leven van Jezus is voor ons richtinggevend, met name zijn liefdevolle, geweldloze omgang met elke mens die hij ontmoette. Vanuit dit beginsel willen wij zijn: – een vredesgemeenschap – een ontmoetingsplaats voor mensen die willen werken aan de vormgeving en de ontwikkeling van hun geloofsleven – een open gemeenschap, waarin mensen bereid zijn zich voor elkaar open te stellen, naar elkaar te luisteren, met elkaar ‘het leven’ te vieren, zich te bezinnen op hun taak en verantwoordelijkheid in de wereld – een geestelijk onderdak voor mensen die met ons willen nadenken over vragen van zingeving. In het programma dat we aanbieden komt tot uitdrukking dat we woorden en daden met elkaar willen verbinden. Er is aandacht voor spiritualiteit en voor de wijze waarop we ons geloof in praktijk willen brengen in gerechtigheid, vrede, en heelheid van de schepping.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Krommenie-kerk-rotated.jpg

Hiernaast ziet u ons logo. De voorstelling laat zich lezen van rechts naar links. Boven krijgt de Davidsster via een tussenstadium de vorm van het duifje in de Vermaning, onder verandert een vogel, in de vorm van een kruis, in een vredesduif. De ‘doopsgezinde duif’ is uit het embleem losgebroken als symbool van vrijheid, vrijzinnigheid en vrede.

Leest u verder op onze pagina’s op deze website om te delen in onze inspiratie, vrijheid en vrede.

Bent u geïnteresseerd om onze Vermaning te huren voor uitvaarten, huwelijken, recepties of andere bijeenkomsten, klikt u dan hier voor meer informatie op de website Vermaning-Krommenie

U kunt ons bereiken via het email adres; infokrommenie@doopsgezindzaanstreek.nl

De doopsgezinde gemeente Krommenie neemt deel aan de Raad van Kerken Krommenie – Assendelft. Informatie over de open oecumenische activiteiten in Krommenie vindt u hier, waar u ook leest over de wekelijkse koffie inloop op woensdag in Krommenie.