Zaanstreek (Zaandam)

Wij zijn een actieve christelijke geloofsgemeenschap van mensen met verschillende leeftijden die zich schaart binnen de doperse traditie.

Samen proberen wij ons geloof op moderne, kritische wijze te verwoorden, te vieren en te beleven op basis van een eigentijdse verstaan van de Bijbel. Wij nodigen u graag uit om kennis te maken met de mensen die samenkomen in onze Doopsgezinde Vermaning.

Wie of wat zijn wij? 

Dopen wat mondig is,
spreken dat bondig is,
vrij in ’t christelijk geloven
daden gaan woorden te boven.

Eeuwenlang hebben doopsgezinden hun invloed doen gelden in de Zaanstreek, zo ook in Zaandam.

Nu willen wij een kritische gemeen-schap zijn, die vorm proberen te geven aan een daadwerkelijk christelijk geloven.

Wij zoeken antwoorden op eigen-tijdse vraagstukken, zoals sociale ongelijkheid, discriminatie, het vluchtelingenvraagstuk, structureel geweld, Noord Zuid -discussie, etc..

Vanuit bijbelse gegevens zoeken wij met elkaar een christelijke geloofsweg, die weliswaar smal is, maar begaanbaar en die tevens uitdaagt om mee op weg te gaan.

Enige kenmerken van doopsgezinde christenen 

De Bijbel als enig richtsnoer van geloven;
met nadruk op de navolging van Jezus Christus, met zijn boodschap van liefde, vrede en gerechtigheid;
toetreding tot de gemeente door volwassen doop, welke vooraf gegaan wordt door een persoonlijke belijdenis;
niet dogmatisch;
geen eed zweren, omdat je altijd oprecht moet zijn (in plaats van een eed kun je een belofte afleggen);
geen kerkelijk gezag boven de autonome gemeente;
de predikant en de andere leden zijn gelijkwaardig.
Enkele dingen die doopsgezinde christenen belangrijk vinden
werken aan een “nieuwe aarde” in woord en daad;
afzien van geweld en wraak.

De Verrassing aan de Zaan

Naast het kerkgebouw bevindt zich een ontmoetingscentrum voor vergaderingen en andere bijeenkomsten. Dit gebouw is eveneens beschikbaar voor verhuur aan derden. Het is een prettige ruimte gelegen aan de Zaan die plaats biedt aan ca. 80 personen waarbij ook barfaciliteiten aanwezig zijn. 
Voor culturele evenementen is ook onze vermaning beschikbaar.