Over ons

Doopsgezind Zaanstreek

Over wie wij zijn:

Doopsgezinden stammen uit de zestiende eeuw maar zijn nog altijd bij de tijd! 

De oude doopsgezinden zeiden: 
We gaan zelf de Bijbel lezen! 
We gaan er samen over praten. 
Het voorbeeld van Jezus spreekt ons aan.
We gaan gewoon proberen om daar een voorbeeld aan te nemen.

Dat is doopsgezind: no nonsense, kritisch, eenvoudig, vredelievend, gelijkwaardigheid hoog in het vaandel en gericht op duurzaamheid. 
Vanuit een vrije keuze om op een bepaalde manier in het leven te staan, daarop aanspreekbaar willen zijn en verbinding te zoeken met anderen. 

Het is mogelijk om op verschillende manieren betrokken te zijn bij een doopsgezinde gemeente.
Allereerst zijn er belangstellenden of sympathisanten: mensen die het interessant vinden om af en toe een bijeenkomst bij te wonen, de nieuwsbrief kunnen ontvangen en kiezen voor een vrijblijvende relatie.
Daarnaast zijn er vrienden: mensen actief willen bijdragen aan de doopsgezinde gemeente,
en kent een doopsgezinde gemeente leden: dat zijn mensen die na een periode van voorbereiding belijdenis doen en zich (mogelijk) laten dopen.

Wil je meer over ons weten?

MennoZaam

Behalve onze website brengen we met enige regelmaat ons blad MennoZaam uit. Het is mogelijk je daarop te abonneren (digitaal of papieren versie).

Wekelijks verschijnt er een digitale nieuwsbrief en verder zijn onze vieringen te volgen via ons eigen YouTube kanaal.

Uiteraard is het ook mogelijk een afspraak te maken met een van onze voorgangers.

Voor de liefhebbers een beetje geschiedenis

Doopsgezinden vormen een christelijk kerkgenootschap en bestaan al meer dan 450 jaar. In de tijd van de reformatie hebben dopersen, ook wel mennisten geheten, getracht aan een radicale verandering in de kerk gestalte te geven. De organisator van de doperse beweging in ons land was Menno Simons ( 1496 – 1561) gewezen pastoor van Witmarsum. (Frl..)

Door de nieuw opgedane kennis van de Bijbel aanvaarden de doopsgezinden alleen de doop op grond van een persoonlijke belijdenis als juist. De kinderdoop kennen zij niet. Men kan lid van de gemeente worden door doop en/of een eigen belijdenis schrijven.

Hoewel de hoofdkenmerken hetzelfde zijn, bestaan er tussen de doopsgezinde broederschappen in de wereld onderlinge verschillen. Zo zijn sommige broederschappen rechtzinnig en van de wereldafgekeerd en andere meer meer vrijzinnig en in de wereld staand. Deze verschillen zijn voor een belangrijk deel te verklaren uit de eigen geschiedenis.

Nadat de beweging in 1525 in Zwitserland is onstaan, ontwikkelden zich spoedig twee hoofdgroepen: de Zwitsers en de Duitsers én de Nederlanders en Noord-Duitsers. In ruil voor godsdienstvrijheid en vrijstelling van militaire dienst en belasting worden Nederlandse en Noord-Duitse doopsgezinden gelokt naar ontginningsgebieden in Pruisen en na 1780 Wit-Rusland. Russische revolutie en de Tweede Wereldoorlog brengen velen later naar Zuid-en Noord-Amerika. Vervolgingen in Zwitserland en Zuid-Duitsland doen ook veel van de daar wonende doopsgezinden uitwijken naar Amerika, Afrika en Azië; komen in aanraking met het doperdom door- verzoenings-en zendingswerk van Noord-Amerikaanse organisaties.

Doopsgezinden zijn mensen die géén “kerk” willen vormen, maar vinden dat de plaatselijke gemeente centraal staat. Ze vinden dat iemand zelf voor het geloof moet kunnen kiezen.
Alle leden in een doopsgezinde gemeente zijn gelijkwaardig en kunnen meedenken en meedoen in de gemeente. Regelmatig gaan gemeenteleden zelfvoor in een dienst, in plaats van een predikant. Ook staan ze vóór vrede. Gerechtigheid,gelijkheid en ze zijn in het algemeen tegen elke vorm van geweld. Veel jongens hebben in het verleden op grond van deze levenshouding de militaire dienstplicht geweigerd.

Doopsgezinden staan voor wat ze zeggen. Een eed zullen zij niet zweren “Ons Ja is JA en ons NEE is NEE!”. Hoewel de doopsgezinden veel landelijke organisaties hebben, is de plaatselijke gemeente toch de plek waar het in de eerste plaats gebeurt. Zondags is er de kerkdienst en door-de weeks zijn er activiteiten als koren, jeugdclubs, bijbelkringen en gespreksgroepen. In de gemeenten weet men zich geborgen en toch vrij. Belangrijke kenmerken voor een geloofsgemeenschap, die ondanks de 510e verjaardag van haar leidsman nog bij de tijd is en volledig openstaat voor een ieder die zich ertoe aangetrokken voelt.

In Nederland zijn ruim 100 doopsgezinden gemeenten, samen hebben ze meer dan 10.000 leden. Wereldwijd zijn er meer dan één miljoen doopsgezinden, waarvan meer dan de helft in de ontwikkelingslanden. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de homepagina van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS)