Gedachtenisdienst

29 oktober 2023
10:00
Vermaning te Krommenie
Kok Klever en Margarithe Veen gaat voor
Gedachtenisdienst

In deze dienst herdenken we onze overledenen van het afgelopen jaar, of uit een eerdere tijd.
Als u wilt kunt u in de dienst de naam van een dierbare noemen.