Hoe gaan wij om met migranten? Ervaringen na een delegatiereis.

9 november 2023
19:30 - 21:30
Vermaning Zaandam
Hoe gaan wij om met migranten?          Ervaringen na een delegatiereis.

Van 6 tot en met 14 september jl. heeft Margarithe Veen deelgenomen aan een delegatiereis van CPT, Community Peacemaker Teams, voorheen Christian Peacemaker Teams. Van huis-uit een doopsgezinde organisatie.

Op verschillende plaatsen zijn er zgn. CPT-teams, zo ook op Lesbos. Dit gaat om het team ‘CPT Aegean Migrant Solidarity’. Dit team is sinds de grote vluchtelingenstroom actief op het eiland. Velen van ons herinneren zich ongetwijfeld de beelden uit 2015 en 2016. Margarithe Veen ook. ‘Eenmaal daar’, zegt zij, ‘begreep ik nog veel meer hoe de opvang in die tijd georganiseerd was, maar ook hoe dat nu gaat. Op dit moment komen er minder migranten aan, maar nog steeds zoveel, dat er zorg voor hen nodig blijft op het eiland.’

Donderdagavond 9 november vertelt zij er meer over. Op deze avond staan niet alleen haar eigen ervaringen centraal, ook zal zij ingaan op het zopas uitgekomen rapport ‘Deadly End’ van AMS. Dit rapport handelt zowel over de werkzaamheden van het team als over verschillende verhalen van migranten. Omdat het team nog steeds nodig is op het eiland en de verhalen van de migranten niet op zichzelf staan, staat deze avond ook mede de vraag centraal hoe wij omgaan met migranten. Waarbij het accent niet zozeer ligt op de individuele verantwoordelijk die ook verlammend kan werken, maar vooral op de voorbeelden ervan die aan de randen van Europa zichtbaar worden.