Moment van Bezinning

6 september 2024
13:00
Kooger Vermaning
Margarithe Veen gaat voor

Iedere eerste vrijdag van de maand

Een gebed om Vrede