Moment van Bezinning

1 maart 2024
13:00
Kooger Vermaning
Margarithe Veen gaat voor
Moment van Bezinning

Iedere eerste vrijdag van de maand

Gebed om Vrede