Moment van Bezinning

3 mei 2024
13:00
Kooger Vermaning
IJke Aalders gaat voor
Moment van Bezinning

Iedere eerste vrijdag van de maand

een Vredesgebed