Moment van Bezinning

2 augustus 2024
13:00
Kooger Vermaning
IJke Aalders gaat voor

Iedere eerste vrijdag van de maand

Een gebed om Vrede