Verdiepingsmiddag ‘Op weg naar de Zomer!’

5 juni 2024
14:00
Voorhuys Zaandam
Verdiepingsmiddag ‘Op weg naar de Zomer!’

Verhalen en Beelden van Hoop die verder gaan

Hoe kunnen we de kracht en de spirit vasthouden van mensen die ondanks de context bij hun eigen visie blijven, namelijk een weg te gaan van geweldloos verzet tegen onrecht. En daarbij vreedzame wegen zoeken en gaan om gerechtigheid en vrede?

Welke beweging van geweldloos verzet herkennen we in onze tijd, zoals eerder die van King en de vredesbeweging in Oost-Duitsland? Herkennen we het in de beweging middenin de crises van vandaag? Nadat we op weg naar Pasen ons bezonnen op verhalen en beelden van hoop en die voor ons van betekenis werden, gaan we er verder op door: ‘Op weg naar de Zomertijd’.

Welkom bij de Verdiepingsmiddagen 15 mei en 5 juni

Welkom aan te sluiten op woensdag 15 mei en woensdag 5 juni in het Voorhuys te Zaandam. Opgave kan bij Margarithe Veen: m.veen@doopsgezindzaanstreek.nl