Overige contactgegevens Zaanstreek (Zaandam)

Kerkenraad

Voorzitter a.i. : br. J.H. de Wit tel. 06 – 10 56 47 29
Penningmeester: zr. J. Delano tel. 06 – 39 75 54 93
Secretaris a. i. : zr. T. Janki – Slot 06 – 36 51 65 05     
Contact secretariaat via infozaandam@doopsgezindzaanstreek.nl

Postadres Doopsgezinde Gemeente: Kapelaan G. Grootstraat 17, 1502 XK  Zaandam

Commissies en adressen:

Restaurant Verrassing aan de Zaan en verhuringen Vermaning / Voorhuijs 
Contactpersoon & reserveringen: Maartje van den Nieuwboer 
T. 075 – 61 76 481; M. 06 – 21 50 86 49 
info@verrassingaandezaan.nl

Kijk voor meer informatie over restaurant Verrassing aan de Zaan en De Vermaning: www.verrassingaandezaan.nl

Commissie van Beheer
Deze commissie zorgt voor het onderhoud van onze gebouwen in de breedste zin van het woord.
Contactpersonen br. G. Hekelaar 075-621 87 55 en br. P. Middelhoven 075 – 621 54 15  

M.W.G. Het Regentencollege en de Quiltgroep
Voor inlichtingen zr. T. Aartsen-van Dijk, tel. 06- 444 12 929

Zendingscommissie

Ledenadministratie: 
Mutaties betreffende geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing graagdoorgeven aan: br. H. Aartsen: ledenadministratiezaandam@doopsgezindzaanstreek.nl 
tel. 06 – 559 73 234

Preekvoorziening: 
zr. T. Janki-Slot tel. 075-631 45 40                 

Het Mennistenerf: 
Doopsgezind Zorgcentrum Het Mennistenerf
H. Gerhardstraat 77, 1502 CC Zaandam
tel. 075-612 32 62

Geestelijk verzorger Mennistenerf:
ds. Iris Speckmann
 i.speckmann@mennistenerf.nl 

Bankrekeningennummers: 
Ledenbijdrage Doopsgez.Gem.Zaandam      NL51 INGB 0000 1213 22
MWG Het Regenten college Triodosbank:
IBAN     NL31 TRIO 0198 3527 43   ten name van:  DG Zaandam, Reg. college