Vredesgemeente

Krommenie eerste CPT-gemeente Noord Holland

Op 18 juni 2013 heeft de Doopsgezinde Gemeente Krommenie besloten om ‘CPT-gemeente’ te worden. De beslissing werd genomen in een algemene Ledenvergadering. De gemeente verplicht zich hiermee om bijeenkomsten over CPT te houden, regelmatig in het gemeenteblad over het werk van CPT te publiceren en twee keer per jaar voor het werk van CPT te collecteren. CPT Nederland levert materiaal voor PR, de website van de gemeente en de inhoud van de thema-avonden en stukjes in het gemeenteblad. Misschien dat in de toekomst een lid van de gemeente nader kennis wil maken met het werk van CPT in conflictgebieden door mee te gaan met een “delegatie” van 14 dagen. CPT wil ook bijdragen aan de uitdaging van de gemeente om ook dichtbij praktisch bezig te zijn met vrede en gerechtigheid. Christian Peacemaker Teams staat voor een geweldloze aanwezigheid in plaatsen waar dialoog wordt bemoeilijkt of zelfs onmogelijk is door grote machtsongelijkheid.

Uitgangspunt voor CPT is dat Christus een geweldloze weg heeft voorgeleefd en dat wij kiezen om vanuit dezelfde basiskeuze te leven.Het betekent dat CPT op enkele plaatsen in de wereld Teams heeft, die zijn uitgenodigd door plaatselijke organisaties om hen te ondersteunen bij het geweldloos opkomen voor hun bestaansrechten.Christian Peacemaker Teams staat voor werk en relaties , die:

-de aanwezigheid van geloof en spiritualiteit laten zien en respecteren.
-initiatieven aan de basis versterken
-structuren van overheersing en onderdrukking transformeren
-creatieve geweldloosheid in bevrijdende liefde belichamen. 

In de afgelopen jaren is in de organisatie een intensief proces doorlopen voor aanscherpen van missie, visie en uitgangspunten. Daarbij hoorde ook een nieuw logo. Het is een duif, die neergestreken is op prikkeldraad waarvan het eind verandert in een olijftak. Het is de verbeelding van de overtuiging dat met geweldloosheid conflicten kunnen “transformeren”. Dat is méér dan beheersen of stoppen van geweld. 
Lees verder op de website van CPT.