‘Op weg naar de Zomer!’

Verhalen en beelden van hoop die verder gaan

Hoe kunnen we de kracht en de spirit vasthouden van mensen die ondanks de context bij hun eigen visie blijven, namelijk een weg te gaan van geweldloos verzet tegen onrecht. En daarbij vreedzame wegen zoeken en gaan om gerechtigheid en vrede.

Deelnemers aan de filmavond ‘Selma’, woensdag 13 maart jl., zagen dit beeld van hoop oplichten bij dr. ML King. Hij bleef namelijk vasthouden aan een geweldloze manier van verzet tegen het onrecht dat hem en de zwarte bevolking werd aangedaan. Dit verzet richtte zich op de gevestigde orde die weigerden de rechten aan hun zwarte medeburgers te verlenen; hun burgerrechten en zo het recht om te stemmen.

Al napratende over de film maakte de meeste indruk op ons de enorme solidariteit en verbondenheid binnen deze geweldloze burgerbeweging, in plaats van de angst of verlamming door het geweld dat hun werd aangedaan. En ten tweede, de groeiende kracht ervan doordat steeds meer mensen opstonden en zich aansloten bij de beweging van King. Een opstaan dat mogelijk was, doordat ML King met zijn beweging door de straten bleef lopen, zichtbaar was. Op die manier durfden steeds meer mensen zich aan te sluiten.

Een beeld dat misschien te vergelijken is met hen die opstonden in Oost-Duitsland en daar in 1989 de straat op gingen en bleven gaan. Iedere maandagavond opnieuw namen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, het licht vanuit het Vredesgebed in de kerken van Leipzig, Dresden en Berlijn mee de straat op. En op de straat zongen zij met het licht van de kaars in canon ‘Dona nobis pacem.’

Tot op het laatst, vlak voor de val van de muur meer dan 10.000-en meeliepen. Later liet het hoofd van de SED weten dat zij op alles waren voorbereid, maar niet op kaarsen en gebed. Met andere woorden: zij waren op alle vormen van geweld voorbereid, maar niet op geweldloos verzet.

De aanwezigheid van ooggetuige, Harcourt Klinefelter, die met het team van Dr. King heeft samengewerkt gaf extra waarde aan de filmavond. Ook omdat hij zo benadrukte dat met alle onrecht en geweld dat ook zeker zichtbaar was in de film, binnen de beweging van King ook een enorme vreugde was onderling en warmte.

Welke beweging van geweldloos verzet herkennen we in onze tijd, zoals eerder die van King en de vredesbeweging in Oost-Duitsland? Hoe herkennen we het in de huidige crises. Nadat we op weg naar Pasen ons bezonnen op verhalen en beelden van hoop, gaan we er verder op door ‘Op weg naar de Zomertijd’.

Welkom op woensdag 15 mei en woensdag 5 juni in het Voorhuys te Zaandam. Opgave kan bij Margarithe Veen: m.veen@doopsgezindzaanstreek.nl