Een ontmoeting met internationale studenten

Internationale studenten in Doopsgezind Zaanstreek

In het weekend van zaterdag 30 september en zondag 1 oktober verwelkomden we Samuel uit Ethiopië en Marianela uit Paraquay. Beide volgen zij nu het Bridging Gaps programma van de VU. Dat betekent 3 maanden studie in Nederland inclusief het bezoeken van verschillende kerkelijke gemeenten in het weekend.

Zo waren ze zaterdagmiddag welkom in de Vermaning van Krommenie. Jan, Kok en Hugo, de zoon van Kok, ontvingen hen. Samen bezochten ze de nog geopende Nicolaaskerk en de Oud Katholieke Kerk waar pastoor een inleiding gaf. Daarna was er tijd voor gesprek, ook over de vraag waardoor je je geroepen voelt om de weg te gaan die je gaat.

Dat thema stond ook centraal in de dienst van zondag 1 oktober in de Vermaning van Zaandam. Beide gaven in de dienst hun uitleg over de uitzending van de 70 leerlingen. Waardoor geroepen en zomaar op pad?

De tekst gaf beide een vertrouwen van geborgenheid. Voor Marianela was daarin belangrijk dat de leerlingen niet vanuit zichzelf op pad gingen, maar dat zij naar plaatsen werden gezonden waar Jezus zelf naar toe wilde gaan. Ze vertelde dat Jezus de leerlingen op deze manier niet alleen liet in zijn plan, maar zij instrumenten waren in het grotere geheel van Gods plan. Op die weg zou Jezus altijd bij hen zijn.

Samuel benadrukte dat het niet alleen ging om het getuigen van de leerlingen, maar dat zij het getuigenis zelf vorm gaven als de weg die zij gingen. De climax voor Samuel dat zij gezonden waren kinderen van de vrede te zijn. Hoe, mede door het delen van maaltijden met elkaar. Verder benadrukte hij dat het belang van deze zending was om oog te houden voor heling in de wereld in en door de kwetsbaarheid, de zwakheid en het lijden van geweldloosheid.

Na de dienst hielpen beide mee met het uitdelen van de attenties voor deze Broederschapsdag in het Mennistenerf. Naast de aangekondigde Mennocake werd er ook oranjekoek uitgedeeld. Het was mooi om de vreugde bij de bewoners te zien bij het ontvangen van wat lekkers. Mede mogelijk gemaakt door het werk van onze maatschappelijke werkgroep Zaanstreek.

Na een fijne lunch in Verrassing aan de Zaan namen Hans, Yael en Margarithe beide studenten mee naar de Zaanse Schans. Een gezellig uitje langs de kaasmakerij, de klompenmaker, de kruidenmolen en nog meer. En tussendoor vertelden we over de vele doopsgezinden die eerder in de Zaanstreek woonden en van betekenis zijn (geweest).

Marianela, student theologie, vertelde hoe de doopsgezinden vooral in het noorden van het land wonen. Sinds hun komst is het landschap daar ook veranderd. De doopsgezinden, de meesten eerder gevlucht uit Europa, wisten op een bepaalde manier het intens droge land toch te bewerken tot een vruchtbare aarde. En nu wonen er al generaties lang doopsgezinden. De meesten spreken nog steeds Platdeutsch. Sinds een aantal jaar is er een gemeente waar ook Spaans wordt gesproken. Daar heeft Marianela zich bij aangesloten.

Samuel is predikant in Addis Abbeba en verbonden aan een doopsgezinde gemeente met zo’n 300 leden. Hij vertelde dat heel Ethiopië zo’n 400.000 doopsgezinde leden telt. En naast zijn gemeentewerk, ook voor de regio, werkt hij ook aan een promotieonderzoek.

We kijken terug op een mooi en inspirerend weekend met deze Bridging Gaps studenten. Een programma dat al 27 jaar bestaat mede dankzij de VU en KerkinActie.