God gaat met ons een kwetsbaar bestaan

Onder het motto ‘God gaat met ons een kwetsbaar bestaan’ nam predikant Kok Klever zondagmiddag 14 januari afscheid als predikant van onze gemeenten. De vrienden, gemeenteleden, collega’s en familie van Kok hadden allemaal hun aandeel in de dienst die draaide om het thema kwetsbaarheid:  het onder ogen zien en waarderen van de veranderlijkheid in ons bestaan.  In het samen gaan van deze onzekere weg, met elkaar, met God. 
Dat dit ‘samen’ verder reikt dan de grenzen van onze religie was goed te zien in het aantal bezoekers van moslim afkomst. Tot een derwisj toe.  De kinderen maakten in de kerkenraadskamer een waaier met voetstappen voor Kok, gebaseerd op de maat van zijn sandalen die hij altijd draagt. 
De collecte was voor het taalcafé de Sluis in de Zaanstreek, en bedroeg meer dan 500 euro!  Kok blijft daar actief als vrijwilliger, net als bij onze gemeenten.  Douwe van der Sluis overhandigde hem een boekje dat de preek uit 1687 bevat bij de opening van het Nieuwe Huijs in Zaandam, toen er (ook) sprake was van het samengaan van twee gemeenten.  Jan van Renselaar vergeleek het huidige tijdsgewricht met de woelige baren uit het lied over de Winden Gods.  Maar bovenal sprak de fijne sfeer waarin de beide gemeenten samenkwamen in een bijzonder goede opkomst,  dat Kok als het grootste cadeau ervaarde. 
De Quiltgroep schonk Kok met een speciale Quilt met daarop de Vermaningen, het logo van Doopsgezind Zaanstreek, het logo van de Franciscaanse Beweging en een vredesduif.

Over de toekomst zei hij: “Laat ik me maar beperken tot het zorgen voor datgene waar ik nú mee te maken heb. Voor de klimaatwake’s, de soepbus en de uitwisseling met onze moslim vrienden, en dit voorjaar wellicht nog een dialoog project om de doorwerking van het koloniale denken te doorbreken. Om, met u, als één gemeente, (wat ik uitdrukkelijk noem) gaande te blijven in de ontmoeting met anderen, even broos als wij, even sterfelijk en afhankelijk van machten en de elementen.  Om in ons gezamenlijke kwetsbare bestaan een betrokkenheid en een liefde van God te ervaren die ons al lang zoekt voordat wij daaraan begonnen waren. Die barmhartige Redder, die Gezegend is, die woont in het ontoegankelijk licht, die aanwezig is in al wat leeft en zich ontvouwt, met hart en ziel aan ons getrouwd. “

De dienst werd afgesloten met zingen van het Zonnelied van Franciscus van Assisi, teken van hoop en dankbaarheid:  Geprezen o Heer en geloofd en gedankt, om uw schepselen die u dienen’.