<strong data-lazy-src=

Met een leuke groep van 12 begonnen we zondag  19 februari in Zaandam de eerste kliederkerk in onze gemeenten. Met het thema “Op reis met Abraham” hoorden we over de roeping van Abraham om naar een land te reizen met zegen voor zijn toekomst, een zegen waarin het leven zou kloppen in zijn bestaan samen met Sara. Hij ging daarvoor op reis en zal als een nomade in een tent hebben gewoond op weg naar Kanaän. Een toekomst had hij voor ogen met zegeningen zoveel als sterren aan de hemel en korrels in het zand. Die tent, dat zand, de zegeningen, het goede, kwam terug in de opdrachtjes. 

Na de ontvangst kon iedereen één of meerdere opdrachtjes maken. En iedereen was vrij om te kiezen welke en hoeveel. Twee jongeren gingen aan de slag om een tent van stokjes, garen, karton en veren te maken. En wat een geluk dat er al voldoende zandkorrels in de Vermaning lagen om de opdrachtjes met het zand te maken. Het lukte één van de kinderen losse zandkorrels te verzamelen.

Een aantal volwassenen maakte een tekening in hetzelfde zand, zoals zij een wereld zagen die tot zegen zou kunnen voor iedereen. Eén van hen maakte een mooie vredesduif die eerder op een dino leek, maar daarna volgde een ware vredesduif. Beide dieren vormden zo toch een mooi symbool hoe je ook met elkaar wilt samenleving als verschillende schepselen. Twee anderen maakten naast elkaar een mooie wereld waarin ook ruimte was voor alle mogelijke ecologische systemen waardoor alles wat kon groeien ook bloeide en leefde. Schilderijen met zand gekleurd werd ook nog gedaan. Zoals ook het schilderen met zout. Bij iedere opdracht stond een deel van het Bijbelverhaal over Abraham, de bedoeling van de opdracht gelinkt aan het Bijbelverhaal en vragen om met elkaar te bespreken. Zoals ook de vraag naar een licht voor een ander. Drie aanwezigen maakten zo een houder voor een waxinelichtje met afbeelding en / of tekst erop. Om vanuit onze gemeenten de aandacht ook op de ander te blijven vestigen, kon er ook een ansichtkaart of tekening gemaakt worden voor kinderen in de getroffen gebieden van Turkije en Syrië. Deze tekeningen worden opgestuurd naar MCC in Syrië, het wereldwijde doopsgezinde netwerk dat actief is in Syrië. 

De verhalen kwamen samen in de viering waarbij we eerst een licht ontstoken, een lied zongen, het Bijbelverhaal hoorden, verhalen deelden waar we aan dachten tijdens de opdrachtjes, een gebed uitspraken, de zegen voor elkaar uitspraken en besloten met een lied. 

Daarna was het tijd om samen de lunch te nuttigen dankzij de zorg van de Verrassing daarvoor.

Zondag 25 juni is de volgende Kliederkerk, opnieuw van 11.45-14.00 uur, en dan in Krommenie. Dit betekent ook dat we daarvoor tijd om met elkaar hebben om het thema voor te bereiden en mogelijk ook de opdrachten voor dat thema. Welkom!