Liefde die mensen beweegt

Het was een feest, die ontmoeting van Franciscus en Rumi zondag 8 oktober in de Vermaning van Zaandam. Niet dat deze twee dertiende eeuwse mystici persoonlijk aanwezig waren. Maar omdat hun bezieling, geestkracht en liefde de kerkzaal vulden. In de korte dialoog gesprekjes tussen de 75 aanwezigen, in de gebeden en korte teksten die naar voren werden gebracht, in de indrukwekkende Sema voorstelling van grootmeester Abdulkadir Dikici, en natuurlijk in de gezelligheid van het afsluitende Turkse Buffet.
Een feest omdat de liefde die mensen beweegt grenzen van kerken en religies overstijgt. De Bahaí gemeenschap zong een lied, wethouder Gerard Slegers benadrukte het belang van dergelijke ontmoetingen, Kok Klever sprak over de door-God-gegrepenheid van Franciscus en Paul Buys uit Westerloo (B) over de liefde van Rumi. Tussendoor zongen we Ubi Caritas dat werd ingezet door Jos Emons van de Mattheüskerk, en deelden twee leden van de Zaanstad Ecclesia uit hun inspiratie. En klonk de tekst van Chief Seattle die door Cocky Brouwer was uitgekozen, maar door Margarithe Veen werd voorgedragen.
‘Het is moeilijk hoor, zo’n rietfluit’ kreeg ik ingefluisterd. Toch speelde Mehmet Sakir virtuoos op zijn instrument. Ook deed imam Abdulkerim Karakus een gebedsoproep en werd er een kort stukje uit de Koran gereciteerd. Maar het allerbelangrijkste.. dat was de fijne sfeer en de ontmoeting. De werking van Gods liefde tussen mensen.