<strong data-lazy-src=

Troost in tijden van vervolging, discriminatie, oorlog en al die andere situaties waarin het leven moeilijk is: dat is wat onze nieuwe predikante Margarithe Veen ons meegaf in de goed bezette en feestelijke intrededienst op zondagmiddag 22 januari. Zoals ooit Jesaja schreef, en zoals we die onderling vormgeven. En ook vinden in een prachtig houtgesneden beeld in het Weeshuis te Zaandam. 

Het was een feest, met gasten, familie en collega’s. In de afwisselende dienst beloofden de predikant en de gemeente elkaar trouw en zich samen in te zetten voor de dienst aan God en de wereld. 
Met een welkomstpakket voor Margarithe in de Zaanstreek, vele bloemen, kado’s en bemoedigingen. Want wij zijn blij met haar! 
De dienst werd opgeluisterd met fluitspel en zang door Ilse Doorenspleet met medewerking van Rogier Kramer, en is te zien op ons YouTube kanaal.

 

Wil je opstaan en mij volgen als ik noem je naam? 
Zul je geven wat ik vind in jou en jij in Mij?   (lied uit Iona)

 

Voor ieder van ons is een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuigen van Hem, een levend bewijs  (lied 388)

Hieronder het houtsnijwerk op de trap in het Weeshuis te Zaandam