Vreugde op het Vermaningspad

Hemelvaartsdag door de Greiden en Bouhoeke

Het landelijke Vermaningspad bracht zo’n 12 leden van Doopsgezind Zaanstreek naar het noordwesten van Friesland. De Friese Doopsgezinde sociëteit (FDS) had daar een mooie route uitgezet door de ‘greiden’, met meer bedrijven voor de veehouderij, en de ‘bouhoeke’, met meer bedrijven voor de akkerbouw. Deze route volgde deels ook de oude zeedijk die eerder tegen de voormalige Middelsee bescherming bood. Voor de fietsers was er route van 30 km. uitgezet en voor de auto’s 80 km.. Deze laatste leidde ook langs de huidige zeedijk van de Waddenzee met haar kwelders.

Vanuit de Zaanstreek vertrokken rond 8.00 uur al verschillende auto’s richting Friesland. Via de groepsapp was er al een levendig gesprek ontstaan wie met wie zou kunnen rijden. Het lukte om alle deelnemers van een chauffeur te voorzien.

Bij de start van de dag was een hartelijk ontvangst van de organisatoren met koffie en oranjekoek. Daarna was het zaak het boekje met de route goed bij de hand te houden om op de juiste adressen aan te komen. Onderweg genoten we van de mooie voorjaarsbloemen, het jonge gras, de uitkomende bomen, de kwelders en de heldere lucht.

De eerste stop was de Vermaning van Berlikum. Het bleek voor sommigen toch een hele puzzel te zijn op het goede adres aan te komen. Des te meer de vreugde dat we elkaar daar allemaal weer zagen. Na een stop hier, met mogelijkheden om nog een aantal boeken op verse sap te kopen, gingen we allemaal weer op pad richting Oude Bildtzijl. Hier troffen we een prachtige Vermaning, inmiddels museum. Hoewel het de tweede stop was, hadden we met de auto al een hele route gemaakt, ook langs de lange zeedijk met haar kwelders vanaf de Westhoek, ter hoogte van Firdgum. In deze prachtige vermaning met haar blauwe plafond konden we onze meegebrachte broodjes nuttigen en was er soep. Met deze basis ging de route verder richting Hallum. Hier was teven een tentoonstelling van Bijbelse Prenten. De Vermaning in Hallum zag graag dat de prenten een andere bestemming kregen. Zo liepen we na het bezoek met ‘De geboorte van Jezus’ en ‘De intocht van Jezus in Jeruzalem op een ezel’ weer richting de auto. Stiens was de laatste Vermaning voor de afsluitende vesper in Leeuwarden. Hier rees de vraag ook of we Leeuwarden nog wel op tijd zouden halen. Alsof we toch in een 11-stedentocht waren beland.

Eenmaal in de Doopsgezinde Kerk van Leeuwarden was het een feest om zo goed als alle leden te zien of later te zien aanschuiven in de druk bezochte vesper. In deze vesper ging ds. Tjitske Hiemstra voor, de predikant aldaar. Ook was het woord aan Gatske Koning, de voorzitter van de Friese Doopsgezinde Sociëteit, de organisator van het Vermaningspad. Volgens haar was de opkomst boven verwachting en nodigde zij andere gemeenten uit voor de organisatie van het Vermaningspad anno 2024.

Tot slot zongen we elkaar een zegenbede toe op de bekende melodie van ‘Bless the Lord my soul’, in het Fries: ‘Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei. Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei.’ Vertaling: ‘Heer (God), wij vragen nu Uw zegen op onze weg. Heer (God), wij vragen U, wees met ons elke dag.’

Daarna ging iedereen weer richting huis. De leden van Doopsgezind Zaanstreek hebben genoten van een mooie en gezellige dag, ook met elkaar.